Genital Siğiller ve Tedavisi

İnsan papilloma virüsü (HPV) adı verilen bir tür viral mikroorganizmanın yaptığı hastalıktır. 

Siğiller vücutta herhangi bir yerde oluşabilmekle birlikte genital bölgede yerleşme nedenleri genellikle cinsel ilişki ile bulaşmalarına bağlıdır. Yerleşim yeri nedeni ile genellikle geç tanı konabilir, tedavileri zordur, uzun sürer ve nüks oranları yüksektir.Vücut direncini düşüren durumlarda hastalığın bulaşması kolaylaşır vetedaviye daha zor cevap verir.HPV’lerin bazı tiplerininyıllar içinde kanserleşeme eğilimleri vardır, bu nedenle erken teşhis ve tedavileri önemlidir. 

Siğller, hem erkeklerde hem de kadınlarda bütün genital yüzeylere ve rektum ağzına yerleşebilirler. Herhangi bir ağrı veya kaşıntı gibi şikayete sebep olmadıklarından özellikle başlangıçta ve küçükken gözden kaçabilirler.Görünümleri kişiden kişiye değişebilir. Deri renginde, pembe veya kahverengi olabilenderiden kabarık oluşumlardır. Bazılarında pürtüklü çıkıntılar yapabilir, bazen birleşip büyüyerek geniş kitleler yapabilir. İç genital bölgelere kadar yayılabilirler, bu durumdaendoskopik inceleme ile görülebilirler. 

Tedavileri zordur; tekrarlayan uygulamalara ihtiyaç vardır ve tedavi uzun sürer. Virüse direkt etkili ilaç olmadığından tedavilerinde harap edici yöntemlere başvurulur. Kriyoterapi (dondurma tedavisi) likit nitrojen ile yapılan ağrılı bir yöntemdir. Elektrokoterizasyon (yakma tedavisi) ile tedavi sonrası iz kalabilme riski daha yüksektir. Yaygın tutulumlarda Imiquimod içeren kremler denenebilir. Son zamanlarda lazer tedavisi de uygulanmaktadır. Tedavi bittikten sonra az sayıda virüs normal görünen dokuda kalabilir ve zaman içinde nüks edebilir. Hastalığın seyri kişiden kişiye ve virüsün tipi ve gücüne göre değişkenlik gösterir. Kadın hastalarda kanserleşme riski daha yüksek olduğundan rutin muayeneler ihmal edilmemelidir. Kadınlardaki rahim içi kanserinin en önemli nedeni HPV virüsleridir.

Bulaşmayı önlemek için kondom kullanılması gereklidir.   Korunmak için kadın ve erkeklerde HPV aşıları yapılabilir. 3 yaş altı çocuklarda anneden bulaşma ihtimali olsa da daha büyük çocuklarda genital bölgede siğil çocuk istismarı açısından değerlendirilmelidir. 

İnternet Sitesi Aydınlatma Metnine ulaşmak için tıklayınız.